Βουπροπιόνη σε κατάθλιψη και υπερβολικό κάπνισμα σε ασθενείς με σχιζοφρένεια

Face Expressions Illustrations Emotions Feelings

Παναγιώτης Μπακάρας, Ψυχίατρος, MSc of Social Psychiatry.
Μαρία Γεωργούση,  MSc of Social Psychiatry.
Ηλίας Τασσούλας, Καρδιολόγος MSc, PHD
Ιδιωτική πρωτοβάθμια περίθαλψη

Αντιμετώπιση της κατάθλιψης και της κατάχρησης καπνού, με  βουπροπιόνη σε σχιζοφρενείς.

Η βουπροπιόνη (Wellbutrin ΧR = bupropion hydrochloride) είναι αντικαταθλιπτικό φάρμακο που χρησιμοποιείται ευρέως εδώ και πολλά χρόνια. Δρα ως αναστολέας επαναπρόσληψης της νοραδρεναλίνης και της ντοπαμίνης (ΝDRΙ) και είναι το μόνο διαθέσιμο αντικαταθλιπτικό που αυξάνει εκλεκτικά τη νοραδρενεργική και τη ντοπαμινεργική νευροδιαβίβαση.  Αρχικά κυκλοφόρησε στην Ελλάδα με την εμπορική ονομασία ΖΥΒΑΝ στα 150 mg/d για την διακοπή του καπνίσματος.

Είναι γνωστό ότι οι ασθενείς με σχιζοφρένεια παρουσιάζουν αυξημένη θνησιμότητα σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό στην οποία μεγάλο μέρος συμβάλλει και το κάπνισμα (τα αντιψυχωτικά οδηγούν σε μείωση της ντοπαμίνης στα νευρωνικά κυκλώματα ανταμοιβής και αυτό με την σειρά του προκαλεί σημαντική αύξηση του καπνίσματος).

Στην παρούσα εργασία αναφέρονται 9 περιπτώσεις ασθενών (6 άντρες και 3 γυναίκες) με χρόνια  ψυχωτική συνδρομή σχιζοφρενικού τύπου οι οποίοι κάπνιζαν υπερβολικά, με τα χαρακτηριστικά κίτρινο-καφέ δάχτυλα και τον χαρακτηριστικό πρωινό βήχα των καπνιστών, και εμφάνισαν βαριά καταθλιπτική συνδρομή, ο καθένας σε διαφορετικό χρονικό σημείο από την έναρξη της ψύχωσής του. Στους συγκεκριμένους ασθενείς χορηγήθηκε αντικαταθλιπτική αγωγή με βουπροπιόνη στους 5 χορηγήθηκαν 300 mg/d  και οι υπόλοιποι 4 ελάμβαναν 150 mg/d, χωρίς καμιά αλλαγή στην αντιψυχωτική τους αγωγή .  Ένα μήνα μετά υπήρξε πλήρη υποχώρηση του καταθλιπτικού επεισοδίου αλλά ταυτόχρονα ανέφεραν και σημαντική μείωση στο κάπνισμα από 2 τουλάχιστον πακέτα την ημέρα σε 5 περίπου κατά μέσο όρο τσιγάρα την ημέρα, καθώς επίσης ανέφεραν αξιοσημείωτη βελτίωση στην έλλειψη ενεργητικότητας, της απαθείας και κίνητρων. Όλοι βρίσκονται σε αυτή την βελτιωμένη κατάσταση το λιγότερο 6 μήνες  και το ανώτερο 14 μήνες τώρα.