Διπολική διαταραχή, Μανιοκατάθλιψη, Διπολική ψύχωση

dipoliki diataraxi
  • Διπολική διαταραχή
  • Μανιοκατάθλιψη
  • διπολική ψύχωση

https://builtbydoctors.com/

Οι διπολικές διαταραχές συνήθως εμφανίζονται σχετικά νωρίς στην ζωή του ασθενούς κατά την  δεύτερη με τρίτη δεκαετία της ζωής , συνήθως μεταξύ 15 και 25 έτους της ηλικίας, και χαρακτηρίζονται από εναλλαγές καταθλιπτικών και μανιακών επεισοδίων .

Τόσο η διάρκεια των καταθλιπτικών όσο και των μανιακών επεισοδίων καθώς επίσης και η ταχύτητα εναλλαγής των επεισοδίων, διαφέρει από άτομο σε άτομο.  Είναι μια βαριά χρόνια ψυχωτική  διαταραχή, με υφέσεις και εξάρσεις, η οποία έχει  ως  χαρακτηριστικά της, τις έντονες διακυμάνσεις στην διάθεση, στην ενεργητικότητα και συμπεριφορά του ατόμου.

Οι διπολικές διαταραχές έχουν μεγάλη σχέση με τις διαταραχές ύπνου και με τον ημερήσιου κύκλο ύπνου εγρήγορσης .

Επίσης υπάρχει σχετικά σημαντική  κληρονομική προδιάθεση . Διπολική διαταραχή εμφανίζει  περίπου το 1 έως 2% παγκοσμίως .