Εργασία για το φάρμακο τοπιραμάτη

Face Expressions Illustrations Emotions Feelings

Θρομβοπενία, λευκοπενία, κόπωση, απώλεια βάρους και ανορεξία σε σχέση με την θεραπεία με τοπιραμάτη στην διπολική διαταραχή : περιγραφή μιας περίπτωσης

Μπακάρας Παναγιώτης,Ψυχίατρος
Ιδιωτικός τομέας ψυχικής υγείας στην Αρτα

Η τοπιραμάτη είναι ένα νέο αντιεπιληπτικό φάρμακο που έχει δείξει αποτελεσματικότητα ως σταθεροποιητής της διάθεσης ιδίως σε ορισμένους υποτυπους της διπολικής διαταραχής. Παρέχει επίσης ένα ευνοϊκό προφίλ παρενεργειών που περιλαμβάνουν μειωμένη όρεξη και απώλεια βάρους σε κάποιους ασθενείς κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη συνεργασία. Υπάρχουν λίγες αναφορές στη βιβλιογραφία ότι η εμφάνιση λευκοπενίας και θρομβοπενίας σε σχέση με την τοπιραμάτη ίσως υποδεικνύουν την ανάγκη για έλεγχο ρουτίνας.
Παρουσιάζεται η περίπτωση μιας ασθενούς 36 ετών με διπολική διαταραχή τύπου Ι η οποία λόγω αποτυχίας της φαρμακευτικής αγωγής με λίθιο και ρισπεριδόνη, και με φυσιολογικό αιματολογικό έλεγχο κατά την διάρκεια του τακτικού ελέγχου των επιπέδων λιθίου, τέθηκε σε αγωγή με τοπιραμάτη300mg και διαζεπάμης20mg και ρισπεριδόνη4mg/d για τον έλεγχο της μανιακής κατάστασης. Δυο μήνες μετά η κατάσταση είχε σταθεροποιηθεί σημαντικά αλλά η ασθενής εμφάνισε κόπωση, σημαντική μείωση της όρεξης και απώλεια βάρους 7 κιλών. Στον αιματολογικό έλεγχο εμφάνιζε μείωση των λευκοκυττάρων στα 3000/μL των θρομβοκυττάρων στο 90.000/μL και ο παθολόγος της συνέστησε διακοπή της τοπιραμάτης. Ένα μήνα μετά ο αιματολογικός έλεγχος επανήλθε στα πλαίσια του φυσιολογικού με αγωγή με ρισπεριδόνη, βαλπρο΄ίκό και διαζεπάμη.
Στην βιβλιογραφία αναφέρονται 8 ασθενείς με λευκοπενία (<4000/μL) και 2 με θρομβοπενία, περιπτώσεις που ήταν αναστρέψιμες.
Η ανωτέρω περίπτωση αναφέρεται στα πλαίσια της εμφάνισης του συνδυασμού όλων αυτών των παρενεργειών, της εμφάνισης λευκοπενίας και θρομβοπενίας που οδήγησαν στη διακοπή της τοπιραμάτης και της εξ αυτών ανάγκης του τακτικού έλεγχου από την πλευρά των κλινικών.

Suppes Trisha. Review of the use of topiramate for treatment of bipolar disorders. J Clin Psychopharmacol 2002;22:599-609
Faught Edward. Clinical studies of topiramate. Drugs of today 1999;35(1):49-57.